Viden om solceller

På denne side finder du nyttig og detaljeret viden om solceller, der kan hjælpe dig inden en investering i et solcelleanlæg. Et solcelleanlæg består af flere dele, hvor hver komponent spiller en væsentlig rolle for anlæggets samlede produktion. Den vigtigste viden om solceller er derfor for den almindelige forbruger at kunne kende forskel på solcelleanlæggets dele og kunne skelne imellem kvalitetskomponenter og de billige, halve løsninger. Et anlæg i god kvalitet er essentielt for, at anlægget kan leve op til den forventede produktion. Producerer anlægget ikke som forventet grundet eksempelvis en ringe inverter, vil det forlænge din tilbagebetalingstid betragteligt. Denne side med solcelleviden indeholder en række artikler, der sætter dig i stand til bedre selv at kunne vurdere kvaliteten af et solcelleanlæg.

Siden består af en stor artikel med viden om solceller, der er delt i tre dele for at øge overskueligheden. Disse tre dele vil udstyre dig med alt den viden om solceller, du skal bruge, for selv at kunne vurdere kvaliteten af et solcelleanlæg. Er du ny indenfor solcelleverdenen, anbefaler vi, at du først tager et kig på artiklen “Solcelleanlæg bestanddele” , der kort ridser op, hvilke komponenter, der udgør et solcelleanlæg. Herefter vil du være bedre i stand til at forstå de tre næste dele, der giver dig al den viden, du skal bruge, fra du kigger på paneler ved forhandleren, til du nyder godt af strømmen fra anlægget på taget.

Ønsker du et hurtigt overblik over bestemte emner indenfor solcellebranchen, anbefaler vi, at du i stedet tager et kig på vores kvikguides.

Godfornøjelse med læsningen.

Håndværkerfradraget 2020 dækker også:

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller Installation, reparation eller udskiftning af solfangere Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes. Se mere her :  https://www.bolius.dk/her-er-haandvaerkerfradraget-for-2020-28556

READ MORE
De fire solcelletyper

Solceller kan overordnet opdeles i fire hovedtyper: Monokrystallinske, Alu-Monokrystallinske, polykrystallinske og tyndfilmssolceller. De fire solcelletyper har det til fælles, at de alle er baseret på silicium. I dag installeres og produceres der næsten udelukkende monokrystallinske solceller. Jinko Solar, verdens største solcelleproducent, har bl.a. valgt fremover udelukkende at producere monokrystallinske solcellepaneler. Artiklen fokuserer derfor primært på

READ MORE
Solcelleanlæg bestanddele

Solcelleanlæg og solenergi var for bare få år siden nye begreber for mange danskere. Begge begreber vinder dog mere og mere indpas, i takt med det øgede fokus på grøn energi. Men hvad er et solcelleanlæg? og hvilke komponenter består det af? Et solcelleanlæg er i princippet alle komponenter, der gør det muligt at omsætte solenergi til elektrisk

READ MORE
Solceller del I – Kvalitet

Som almindelig forbruger kan det umiddelbart være vanskeligt at vurdere kvaliteten af et solcelleanlæg. Dette skyldes, at det kræver en hvis forståelse af produktet og teknikken bag det. I disse artikler forsøger vi derfor at forklare hvilke punkter, der er værd at kende, når du skal vurdere et solcelleanlæg. Der findes mange myter og floskler indenfor solcellebranchen, som du

READ MORE
Solceller del II – Inverter og kvalitet:

Inverter og kvalitet: En inverter i et solcelleanlæg er den komponent, der transformerer jævnstrømmen fra solcellepanelerne, til vekselstrøm, der kan bruges i hjemmet og på el-nettet. Invertere, også kaldt transformere, findes i mange forskellige kvaliteter og varianter. I Danmark er Danfoss særligt kendt for at producere denne vigtige komponent i god kvalitet. I Tyskland findes bl.a. kvalitetsproducenten Kostal.   Når

READ MORE