Vedligehold af solceller

Vedligehold af solceller

Vedligehold af et Solcelleanlæg er enkelt og ikke specielt tidskrævende. Dog er der enkelte, minimale punkter, der bør efterses.

Vedligehold af solceller er enkelt og let. Følg vejledningen, så reducerer du risikoen for behov for besøg af en fagmand til reparation og eftersyn.

 

Vedligehold af solceller:

1. Et solcelleanlæg er statisk, dvs. der ikke er nogen roterende dele og dermed ikke sliddele, der skal skiftes. Derfor er der meget lidt vedligeholdelse på et solcelleanlæg.

2.  Solcellerne meget følsomme overfor skygger, idet det giver en nedsættelse af ydelsen på solcelleanlægget. Derfor bør solcellerne efterses for snavs regelmæssigt. Ofte vil regnen dog naturligt vaske snavsen af.

3. Står anlægget i kystnære omgivelser vil der samles saltaflejringer som bør vaskes af.

4. Når der falder blade eller andet ned på solcellepanelerne, bør de fjernes. (Hvis ikke tyngdekraften og vejret klarer det)

5. I et solcelleanlæg sidder der en inverter, der i nogle tilfælde er forsynet med en lille blæser, der får luften til at cirkulere ind over inverteren. Denne blæser har sliddele og skal derfor forventes at skulle skiftes efter 5-10 år, dog afhængigt af hvor meget den kører.

6. Inverteren har køleribber, som bliver støvede over tid. Dette støv bør fjernes for at skabe en bedre køling af inverteren. Det er samme fænomen som ved et køleskab.

7. Kabler og strips imellem solcelle og inverter kan sidde udsat for direkte påvirkning af sollys samt i både varme og frost. Dette slider, og de må forventes udskiftes efter en årrække, hvilket kunne være ca. 20-30 år.

8. Invertere har i nogle tilfælde en levetid på op over 20 år. I andre tilfælde er en udskiftning nødvendig efter 10 år.

9. Det er billigt at vedligeholde et solcelleanlæg, men hvis man i sit budget sætter af til en udskiftning af inverteren efter 10 år samt evt. blæserskift efter 5 år, er man meget godt hjulpet.