Udviklingen indenfor solcellebranchen overgår igen eksperternes forudsigelser

2018 var et rigtig godt år i solcellebranchen. Solceller vinder hvert år mere og mere indpas på verdens energimarkeder, og sidste år var ingen undtagelse. Dette til trods for, at det er stik imod forudsigelserne fra Det Internationale Energiagentur, IEA, i deres anerkendte energiprognose, Word Energy Outlook (WEO).

Kort fortalt er denne prognose særdeles interessant, da den fungerer som pejlemærke for flere regeringers planlægninger af kommende energiinvesteringer.

Præcise forudsigelser med én undtagelse

I prognosen, der udkommer en gang årligt, forudses det kommendes års udvikling indenfor verdens energiforsyning. Overordnet set, har forudsigelserne i den årlige WEO vist sig at ramme meget tæt på virkeligheden, dog med én markant undtagelse. En undtagelse der efterhånden er blevet mere og mere iøjnefaldende. Væksten indenfor solcellebranchen forudses konsekvent langt mindre, end den reelt bliver. 

48% mere solcelleenergi årligt siden 2002

Siden 2002 er mængden af solecelleenergi produceret på verdensplan gennemsnitligt steget med 48% årligt. Dette gør solcelleteknologien til den hurtigst voksende energiteknologi i verden. 

Til sammenligning har WEO hvert år forventet en jævn eller i nogle tilfælde sågar faldende vækst indenfor solcellebranchen. Ifølge kritikere nærmer WEO’s skæve forudsigelser sig snart et nærmest bizart niveau. Hvorfor undervurderer de konsekvent solcellernes vækst? Vi ved det ikke, men det har blandt andet fået den hollandske forsker Auke Hoekstra til at tweete følgende om IEA: “Kan disse folk ikke bare lære det? Det har jo stået på siden 2002. Det virker til, at deres modeller simpelthen bare ikke kan begribe eksponentiel vækst,”

Nedenfor kan du se en graf, der illusterer udviklindgen indenfor solcellebranchen i forhold til de årlige forudsigelser fra WEO. Den reelle udvikling er markeret med sort, imens hvert års forudsigelser har hver sin farve.  


Copyright: @AukeHoekstra