Tilskud til erhvervsanlæg

Tilskud til erhvervsanlæg

Læs om tilskud til erhvervssolcelleanlæg for både virksomheder, offentlige institutioner og erhverv.

Der findes forskellige tilskudsmuligheder til erhvervssolcelleanlæg. Er I en virksomhed, der gør brug af procesenergi, er det muligt at få tilskud til etablering af jeres solcelleanlæg. Læs mere om dette længere nede på siden.

Er I et liberalt erhverv eller en offentlig institution, der ikke har nogen direkte produktion, kan I ikke få dette tilskud. Til gengæld er jeres besparelse pr kWh solcellestrøm oftest dobbelt så stor, da solcellestrøm er skatte- og afgiftsfri. I vil derfor kunne spare op til 160 øre pr kWh solcellestrøm i selv bruger.

Er i en virksomhed uden procesenergi, er der også gode muligheder for et mere end rentabelt solcelleanlæg.

Overordnede linjer ved erhvervsanlæg:

  • Solcellestrøm fra erhvervsanlæg afregnes ligesom private anlæg på timebasis: I bruger gratis jeres strøm indenfor første time efter produktionen (det er dette forbrug, der defineres egetforbrug). Herefter sælges strømmen til el-nettet.
  • Solcellestrøm er afgifts- og skattefri. (Dog undtaget en reduceret PSO-afgift på 1,1 øre pr. kWh) -Jeres egetforbrug af solcellestrøm har derfor samme værdi som netprisen på el.
    • Alle erhverv/institutioner, der betaler elafgift, får derfor en direkte besparelse på op til 150-160 øre pr. kWh egetforbrug
    • Alle virksomheder, der ikke betaler elafgift, opnår en besparelse på ca. 70-80 øre pr. kWh egetforbrug.
  • Elprisen forventes at stige med 5-6% årligt. Den ender dermed højest sandsynligt på 4,5-7,7 kr/kWh om 30 år. Prisen pr. kWh solcellestrøm ligger derimod fast omkring 30-35 øre pr. kWh.
  • Virksomheder kan afskrive deres anlæg over skatten med 25% saldoafskrivning.
  • Virksomheder med procesenergi kan få støtte til etablering af solcelleanlæg.

VE til proces – etableringsstøtte

VE-tilskuddet er et etableringstilskud, der er målrettet virksomheder, der omdanner procesenergi fra fossile energikilder til vedvarende energi. Tilskuddet trådte i kraft d. 1/7 2013, hvor en pulje på 250 millioner blev afsat. Frem til 2020 er der årligt afsat en pulje på 500 millioner kroner til tilskuddet.

Hvem kan få tilskuddet?

Tilskuddet gives til virksomheder, der omdanner procesenergi* fra fossile energikilder til vedvarende energi

Eksempel på tilskuddets størrelse:

Tilskuddets størrelse er på 230 kroner pr. GJ årsproduktion. Dette svarer til ca. 83 øre pr. kWh. Den samlede støtte er altså afhængig af, hvor stor en årsproduktion, der ventes af anlægget. Hvis et 50 kWp solcelleanlæg installeres forventes en årsproduktion omkring 50.000 kWh.

Dette vil give et tilskud på 41.500 kr. – regnestykket ser ud således:

årsproduktion i kWh * tilskud pr. kWh = størrelse på tilskuddet    =    50.000 * 0,83 kr = 41.500 kr.

Tilskuddets størrelse i procent:

På et 50 kWp anlæg vil et tilskud på ca. 41500 kroner altså være at forvente. Men hvor stor en del af anlæggets samlede kostpris udgør dette?

Ved KlimaEnergi fås et komplet erhvervsanlæg på 50 kWp i dag til en pris på ca. 365.000 kroner ex. moms. Dette svarer til et tilskud på 11,4% af anlæggets samlede kostpris.

Der kan altså som grundregel forventes et tilskud på op til 11,4% af anlæggets samlede pris – hvis i får VE-tilskuddet til procesenergi.

*Hvad er procesenergi: Procesenergi er den energi, der bruges direkte i en produktionsproces. En god tommelfingerregel er, at procesenergi er den strøm, hvor I kan trække elafgiften fra.

Eksempler på modtagere tilskuddet:

SuperBrugsen i Egtved modtog tilskuddet til en del af deres solcelleanlæg. De kunne få tilskud til den del af solcellestrømmen, der bruges direkte i kølediskene.

Maskinfabrikken Dal-Bo A/S fik også tilskuddet, da de installerede et pillefyr i stedet for deres oliefyr. De kunne få støtten til den del af olien, der gik specifikt til opvarmning af deres malerrum. Dette fordi den korrekte temperatur er en del tørringsprocessen ved maling af deres maskiner, og dermed et led i produktionsprocessen.

Et konkret vandrensningsanlæg fik også tilskuddet, da de installerede solceller. De kunne få tilskud til alt den strøm, de bruger på at rense spildevand til drikkevand.

Er I i tvivl om hvor vidt, I kan få tilskud til VE til proces? Kontakt os gerne, så vil vi finde svaret for jer.