Tagmontering af solceller på forskellige tagtyper

Tagmontering af solceller på forskellige tagtyper

At vælge den rigtige tagmonteringstype til dit solcelleanlæg er afgørende for at sikre en holdbar og effektiv installation. Der findes flere forskellige tagtyper, og det er vigtigt at vælge en monteringstype, der passer til dit tag materiale og dets konstruktion. Her er en oversigt over de mest almindelige tagmonteringstyper for solcelleanlæg på forskellige tagtyper:

Eternittag:
Eternit er en tagtype, der er kendt for sin holdbarhed og styrke. For at montere solcelleanlæg på et eternittag kan man anvende kroge eller konsoller, som fastgøres i tagkonstruktionen. Disse kroge eller konsoller kan være fremstillet af forskellige materialer, f.eks. galvaniseret stål eller aluminium. Det er relevant at sikre, at kroge eller konsoller er korrekt monteret og fastgjort, for at undgå skader på taget og for at sikre en stabil montering.

Tagsten:
Tagsten er en af de mest almindelige tagtyper i Danmark. Ved montering af solcelleanlæg på tagsten anvendes normalt specielle tagstenskroge eller beslag, som fastgøres til tagkonstruktionen. Tagstenskrogene er også typisk lavet af galvaniseret stål eller aluminium, og er designet til at passe til forskellige tagstenstyper og størrelser. Det er her også relevant, at sikre at tagstenskrogene er monteret korrekt og fasthjort til tagkonstruktionen.

Skråt tagpap:
Skråt tagpap er en tagtype, der er meget anvendt på enfamiliehuse og mindre bygninger. Ved montering af solcelleanlæg på skråt tagpap anvendes også typisk kroge eller beslag, som fastgøres til tagkonstruktionen.

Ståltag:
Ståltag er en af de mest holdbare og vedligeholdelsesfrie tagtyper, og det er også en a fde nemmeste tagtyper at montere solcellepaneler på. Ståltag har typisk en firkantet profil, der giver en flad overflade til montering af solcellepaneler. Der er flere forskellige metoder til at montering solcellepaneler på ståltag, herunder klæbning, skruefastgørelse eller klemmontering. Det er vigtigt at vælge den rigtige monteringsmetode baseret på tagets hældning og struktur.

 

Men hvordan vælger jeg så den rigtige tagmonteringstype?
Du vælger den rigtige tagmonteringstype baseret på din tagtype, hældning og struktur. Når du vælger tagmonteringstype skal du overveje de følgende faktorer:

  • Din tagtype: Hvilken type tag har du? Er det et skråt tagpap, fladt tagpap, eternit, tagsten eller ståltag?
  • Dit tags hældning: Hvor stejl er dit tags hældning? Jo stejlere er, jo mere kompliceret vil monteringsprocessen være.
  • Størrelsen på dit solcelleanlæg: Hvor stort skal dit anlæg være? Hvor mange solpaneler skal der installeres på dit tag?
  • Dit budget: Hvor meget vil du investere i solcelleinstallation? Nogle tagmonteringstyper kan være dyrere end andre.

Når du har overvejet de ovenstående faktorer, kan du vælge den tagmonteringstype, der passer bedst til dine behov og dit budget.

Hvis du ønsker at få professionel rådgivning til montering af solceller på dit tag, anbefaler vi at kontakte en professionel solcellevirksomhed, som klimaenergi.dk.