Sommerfugle øger effekten op til 200% på tyndfilmssolceller

Endnu en revolution indenfor solcelleenergien ?

21-10-2017

200% effektive solceller

 © Karlsruher Institut für Technologie

AF HVAD?!” – tænkte du måske, da du læste artiklens overskrift. Sommerfugle kan da ikke øge effekten af solceller?

Ikke desto mindre er det præcis, hvad der er sket. Ved at imitere nanostrukturene i sommerfuglevinger, har forskere ved Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland nemlig opnået en op til 200% forøgelse af lysoptaget i Tyndfilmssolceller. Sommerfuglen, man har valgt, er en såkaldt “Commom Rose”.

“Common Rose” sommerfuglen ligner tyndfilmssolceller

Når man har valgt at imitere netop “Common Rose” sommerfuglen, så skyldes at sommerfuglen deler flere egenskaber med tyndfilmssolcellen. Common Rose sommerfuglen er dybt matsort og bruger sine vinger til at optage så meget varme som muligt. Forskerne i Tyskland ville derfor undersøge, om man ved at krydse sommerfuglens teknik med tyndfilmsolceller kunne øge energiomsætningen.

Solcellernes lysoptag forøget med 200%

Man må sige, at forskerne havde succes med dette forsøg. En op til 200% forøget optagelse af lys i tyndfilmscellerne er registreret. Selvom der ikke kan sættes direkte lighedstegn imellem solcellepanelers lysoptag og deres endelige effekt, kan det godt garanteres, at der bliver tale om en markant forøgelse af effekten på tyndfilmscellerne.

Implementering af teknologien tager tid

Det tager desværre sin tid at implementere denne nye teknologi i fremstilllingen af tyndfilmsmoduler. Det er svært at komme med et rammende bud på en tidshorisont, men forventeligt kunne der gå en 12-15 år.

Fremtiden for tyndfilmssolceller

Det vides ikke, hvilken effekt det nye lysoptag får for tyndfilmsmodulernes fremtidige effektivitet. Forestiller vi os, at effektiviteten forøges parallelt med lysoptaget, altså med hele 200%, er endnu en revolution af priserne på solcelle-el i vente. Priserne vil i dette scenarie højest sandsynligt falde med yderligere 50-60 % pr kWh. solcellestrøm, og med afstand gøre solcelle-el til verdens billigste energikilde. – Det er da spændende nyheder for en hver energiinteresseret.