Solcellers bæredygtighed er mangedoblet

Solcellers bæredygtighed er steget voldsomt. Faktisk er solceller den førende vedvarende energiløsning til at drive den grønne omstilling. Det skriver interesseorganisationen, SolarPower Europe, i et af deres fem faktaark om solceller. 

Solceller har tre helt store fordele når det kommer til bæredygtighed. Disse er:

  1. Solceller er en af de mest bæredygtige energikilder
  2. Solcellers bæredygtighed er mere end tidoblet siden 1985
  3. Solceller giver produktionsenergien 30 gange igen

 

Solceller er den mest bæredygtige energikilde

Målt på mængden af drivhusgasser, der udledes, i forhold til mængden af energi, der produceres, er solceller en af de mest bæredygtige energiformer. Eksempelvis producerer solceller 96% færre drivhusgasser end kul og 93% færre end gas. Solceller er samtidig mere bæredygtige end eksempelvis vandkraft og geotermisk energi. 

Copyright: SolarPower Europe

Solcellers bæredygtighed er næsten ottedoblet siden 1985

Siden 1992 er mængden af CO2, der udledes pr kWh solcellestrøm, mindsket med 86%. 

Ifølge data fra 2016 udledes 20 gram CO2e (Kuldioxid-ækvivalenter) pr kWh solcellestrøm. I 1992 var dette tal 143 gram. Der er altså tale om en næsten ottedobling af solcellers bæredygtighed på under 25 år.   

Til trods for den voldsomme udvikling hidtil,  ser det dog ikke ud til, at udviklingen stopper her. Baseret på tidligere data er det SolarPower Europes estimat, at for hver gang mængden af solcelleenergi fordobles, falder udledningen af drivhusgasser med 24%. 
Da solceller er blandt verdens hurtigst voksende energiformer, kan vi derfor se frem til yderligere energiforbederinger i fremtiden.

 

Copyright: SolarPower Europe

Solceller giver energien tilbage 30 gange

Indenfor vedvarende energi taler man om en ‘energy pay back time’ (EPBT). Altså hvor lang tid tager det for en vedvarende energikilde, at generere den mængde energi, som blev anvendt til at producere den.

I 1992 var solcellers EPBT cirka 5 år. I år 2019 var denne faldet til omkring 1 år.  

Med en forventet levetid på minimum 30 år, betyder dette, at et gennemsnitligt solcellepanel giver 30 gange så meget energi, som det ‘tager’ under produktionen af det. 

Copyright: SolarPower Europe

Mange fordele ved solceller

Denne artikel illustrerer altså, at der er mange miljømæssige fordele ved solcelleteknologien. Vil du vide mere om andre typer af fordele? Så besøg SolarPower Europes fem fakta ark her.

<– tilbage til forsiden