Tilskudspuljer til solceller

Indhold – solceller tilskud:

  • Nye private tilskudspuljer
  • Offentlige tilskudsordninger (solceller tilskud)
  • Håndværkerfradrag
  • Hybridanlæg

Nye private tilskudspuljer – tilskud til etablering eller bare rabat:

Det seneste års tid er du måske stødt på reklamer om nye tilskudspuljer til solceller ofte kaldet etableringstilskud.
Mange solcellefirmaer har udtrykt frustration over manglende støtteordninger fra staten til solceller. Nogle firmaer har ‘taget sagen i egen hånd’ og etableret deres egne tilskudsordninger.

Kunder kan ansøge ved disse firmaer om at få et tilskud fra dem eller deres samarbejdspartnere til etablering af solcelleanlæg. Disse tilskud er imidlertid rabatordninger finansieret af kunderne selv. Dette er på den ene eller anden måde pakket ind i prisen eller ’tilskuddet’.

De nye tilskudspuljer er altså ikke reelle tilskud, som de kendes fra de offentligtstyrede tilskudspuljer. ‘Tilskuddene’ finansieres alene af firmaerne selv og deres kunder. De er altså på mange måder at forveksle med en rabat eller et prisnedslag.

Vores råd er derfor til dig: Vær på vagt – der findes ingen reelle tilskudspuljer til solcelleanlæg.
Et godt tilbud uden tilskud, er ofte lige så godt eller bedre end de markedsførte, private etableringstilskud.

Offentlige tilskudsordninger – solceller tilskud

Der findes ingen offentlige tilskudsordninger eller -puljer til solcelleanlæg i Danmark. Den seneste var efterårspuljen 2016 (solceller tilskud), som lukkede d. 1/11 2016.
Det er solcellepriser.dk’s opfattelse, at denne pulje var den sidste af sin slags. Dette skyldes primært, at udviklingen indenfor solcellestrøm igennem de seneste 5 år er accelereret voldsomt. Solcellestrøm er nu også uden offentligt tilskud mere end rentabelt.

Håndværkerfradrag

Der er dog stadigvæk mulighed, for at få en form for tilskud til solceller. Med 2016-2017-reglerne for håndværkerfradrag er mulighederne for at bruge dit årlige håndværkerfradrag til solceller nemlig forbedrede, og fradraget er blevet forhøjet  – Læs mere her.
Reglerne for tilskud har altid fungeret sådan, at man kun kan få ét tilskud. Man kunne altså ikke både for del i offentlige solcellepuljer og bruge sit håndværkerfradrag til sit solcelleanlæg. Efter der ikke er flere solcellepuljer, er det derfor oplagt at bruge sit håndværkerfradrag og på den måde få tilskud til jeres solcelleanlæg.

Hybridanlæg

Prisen for et solcelleanlæg er siden 2010/2011 faldet med hele 70%. Langt de fleste har derfor ikke længere brug for et solcelletilskud for at gøre en investering i solceller yderst rentabel.
Udviklingen indenfor solcelleteknologien er gået voldsomt stærkt de senere år. Med de nye hybrid-solcelleanlæg, der har tilkoblet batterilager, kan du en stor del af året blive stort set uafhængig er markedsprisen på overskuds-el. Med et batteri tilkoblet dit solcelleanlæg, kan du nemlig lagre en meget stor del af din overskudsstrøm til senere egetforbrug.
Når du selv bruger din strøm i stedet for at købe og sælge, sparer du omkring 2 kroner pr. kWh. Dette er derfor en bedre forretning end at sælge din overskudsstrøm til en forhøjet pris på 88 øre/kWh (efterårspuljen 2016) og senere købe den tilbage meget dyrere. Hybrid-solcelleanlæg kan derfor være løsningen, hvis du vil gøre dig uafhængig af statstøttede tilskudsordninger og stemningen på Christiansborg.

Se evt KlimaEnergi A/S, der var og er blandt pionererne indenfor hybrid-solcelleanlæg i Danmark.

# solceller tilskud # tilskud solceller # etableringstilskud