Solenergi og solceller, de første skridt

Solenergi og solceller, de første skridt

Solceller er efterhånden ved at blive hverdagsord for danskere, og solenergi vil i fremtiden fylde mere og mere. Men hvor meget kan man forvente af et solcelleanlæg? Hvor meget fylder det? Hvad koster det? Denne artikel giver dig et hurtigt overblik over de basale spørgsmål om solceller.

Solcelleanlæg ydelse, pris, holdbarhed mm:

1. Et solcelleanlæg på 6.000Wp kan under optimale forhold i Danmark yde lidt over 6000kWh/år. Denne ydelse dækker over overraskende store regionale forskelle i solindstrålingen. En gennemsnitsfamilie bruger 3.700 kWh/år. En stor del kan fremover dækkes med solenergi , især med de nye batteri løsninger fra f eks KlimaEnergi.dk og VivaEnergi A/S

2. Et solcelleanlæg på 6.000Wp fylder ca. 40m2, dog afhængigt af solcelletype.

3. Et solcelleanlæg på 6.000Wp koster monteret omkring 75.000 – 130.000 DKK.

4. Elproducerende solceller, monteret i Danmark, producerer også el om vinteren, men mere om sommeren. I dag bliver produktionen og forbruget afregnet pr. time, heraf kommer udtrykket nettomålerordning.

5. Der er masser af sol i Danmark – omtrent samme niveau som i midttyskland. På denne side ses solindfald i Europa. Solenergi kan også produceres i overskyet eller tåget vejr.

6. For optimal udnyttelse af solenergi bør man idag anbringe sit anlæg øst/vest. Dermed opnår man længst produktions tid og dermed kan man bedre udnytte den producerede el selv. Spørg din leverandør til råds. Generelt yder solcellerne stadig meget til trods for stærkt afvigende tagflader.

7. Sådan virker solceller, der producerer el.

8. Solcellepanelerne forventes at holde i over 30 år. Inverteren kan forventes at holde i 10 år eller måske snarere 15 år..

9. Det er relativt simpelt at montere et solcelleanlæg for at få solenergi i hjemmet. Solcellepanelerne til et 6.000Wp anlæg tager en fagmand 1-2 dage at montere. Vær varsom med at montere det selv – hvis det regner ind, er der ingen at beklage sig til. Anlæggets elektriske dele skal monteres af en aut. el-installatør og tilmeldes elforsyningen.

10. Solcellepaneler i Danmark sælges efter størrelsen på Wp. Wp betyder Watt,peak = bedste ydelse under optimale forhold.