Montage af solcelleanlæg

Montage af solcelleanlæg

Solpaneler er en essentiel del i et solcelleanlæg, og solpanelet benævnes ofte “generatoren”. Solpaneler er forholdvis enkle at montere.

Solpaneler og montage:

1. Et solcelleanlæg  består af solpaneler, som monteres på skinner, der fastgøres på taget. Det er ofte meget enkelt at montere solcellepaneler på et tag. Ved eternittag afmonteres eksisterende tagbolte og erstattes af specielle bolte, der kan holde et beslag for solcellerne, uden at der bores huller i eternitten.

2. Ved tegltag fjernes et tegl midlertidigt, og et specielt bøjlebeslag monteres i tagspærret. Herefter reetableres teglet igen, uden at bore huller i teglet. Der findes beslag til alle typer tag. Der findes dog typer hvor der bores hul i teglstenen, men denne metode er meget omdiskuteret.

3. Når solcellerne er monteret, er det meget vigtigt at følge producentens anvisninger, som ofte er angive i databladet. Hvis ikke disse anvisninger følges, har producenten ret til at afvise en evt. reklamationssag.

4. Solceller er meget skyggefølsomme og en skygge på et enkelt modul kan nedsætte store dele af solcelleanlæggets ydeevne. Undgå derfor at montere solcellerne et sted med skygger.

5. Inverteren skal tilsluttes husets eltavle af en aut. el-installatør. Selve kabelføringen fra solcellepanelerne til inverteren må man gerne selv montere.

6. En inverter skal køles og jo bedre køling jo mindre tab. Derfor er det vigtigt, at der er fri plads rundt om inverteren. Undgå derfor at montere den i et kosteskab uden udluftning. Flere invertertyper kan monteres udendørs.

7. Flere invertertyper kan kobles trådløst op mod en PC, så det er muligt at følge solcellernes elproduktionen. Dette kan din solcelleleverandør hjælpe med at sætte op.

8. El-installatøren hjælper med at tilmelde solcelleanlægget til det lokale elselskab.

9. Det lokale elselskab monterer ny elmåler, der kan måle optaget strøm til huset samt afgivet strøm til elnettet.

10. Når inverteren tilsluttes eltavlen, skal den sikres med en gruppeafbryder/sikring. Dette skal udføres af en aut. el-installatør.