Solcelleanlæg kan sikre din økonomi under Corona

Har du en opsparing stående, og er du samtidig boligejer, kan du sikre dig økonomisk ved at investere i et solcelleanlæg. Solcelleanlægget giver et fast afkast på typisk 10% p.a. og mindsker dine faste omkostninger fra første dag.

Eksempel på privat solcelleanlæg, 6 kWp

Eksempel på 6 kWp solcelleanlæg til privat familie leveret af KlimaEnergi

Corona-krisen er dårligt nyt for verdensøkonomien. Den er dårligt nyt for Danmarks økonomi, og måske er den også dårligt nyt for din økonomi? Med et dykkende aktiemarked, en stigende rente, og stærkt udfordrede virksomheder, er det kun naturligt at være en smule bekymret. Måske for dit job, måske for værdien af din opsparing?
Hvis du er bekymret for værdien af din opsparing, eller ønsker at sikre dig i fremtiden, er solcelleanlæg en oplagt investering for dig netop nu. Solcelleanlægget giver dig en fast forrentning af din investering på ca. 10% årligt. Samtidigt mindsker det dine faste omkostninger til el fra første dag, så din økonomi er bedre rustet til at klare sig igennem mere usikre tider.

Kontakt KlimaEnergi for at høre mere, eller læs videre nedenfor. 

Solcelleanlæg giver fast afkast på 10% p.a.

Solcelleanlæg giver et årligt afkast på typisk 10%. Modsat investering i bolig, obligationer eller aktier, er afkastet fra solcelleanlægget uafhængigt af konjunkturudsving. Recessioner til trods, kan du regne med nogenlunde det samme afkast hvert år.

At afkastet er fast skyldes, at det kommer fra en månedlig besparelse på din el-regning. Solcelleanlægget dækker udgiften til at have komfuret, tv’et eller køleskabet tændt – ting, der konjunkturudsving til trods, altid vil køre. Derfor er investeringen i et solcelleanlæg en sikker investering i usikre tider.

Et korrekt dimensioneret solcelleanlæg har gennem besparelsen på elregningen typisk tjent sig selv hjem på 10 år. Heraf kommer forretningen på 10%, som du kan være sikker på ved et solcelleanlæg.
Så længe du stadig bruger strøm, og så længe solen stadig skinner, er du sikker på værdien af din investering i solceller.

Mere luft i budgettet med solceller

Udover at være en god investering på lang sigt, giver solcelleanlægget dig også luft i økonomien allerede kort sigt. Det skyldes som nævnt ovenfor, at solcelleanlægget mindsker dine omkostninger til el betragteligt. Med et korrekt dimensioneret solcelleanlæg kan du forvente at være stort set selvforsynende med strøm i op til 8 måneder om året. I disse måneder er din el-regning selv sagt tæt på 0 kroner, hvorfor du får plads i budgettet til andre, sjovere ting end strøm. Samtidig sikrer den lavere faste omkostning dig også, når de økonomiske tider bliver sværere. At dine faste omkostninger er mindre med et solcelleanlæg, gør det lettere at sætte dit økonomiske forbrug ned, hvilket ruster dig til at klare krisetider. Derfor er solcelleanlæg også en god sikring på kortere sigt. 

Højere boligværdi

Slutteligt øges værdien af din bolig også ved at investere i et solcelleanlæg. Husets energimærkning kan stige, og de faste omkostninger ved at sidde i huset falder. Dette vil kunne mærkes ved et eventuelt fremtidigt salg, og hvor prisen for dit hus formentlig vil være en anelse højere.

Solcelleanlæg – en fornuftig, grøn investering

Alt i alt er solcelleanlægget altså en fornuftig investering, der betaler sig på både kort og længere sigt. Det er en oplagt investering i usikre tider, fordi du med solcelleanlæg ved hvad, du kan forvente. Slutteligt er det også en investering, der mindsker dit CO2-aftryk og bidrager til en bedre miljø-samvittighed.

Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at investere i solceller? Eller har du evt spørgsmål eller kommentarer? Kontakt os endelig her, eller læs mere om økonomien ved solcelleanlæg her.