Priser på solceller

Priserne på solceller er faldet meget. Sammenlignet med 2010 er der tale om et fald på omkring 80%. Idag koster et anlæg til den typiske danske familie derfor omkring:

 • 3,9 kWp Almindeligt solcelleanlæg fra. 29.460,-
 • 5,46 kWp Almindeligt solcelleanlæg fra. 44.133,-
 • 6,2 kWp Almindeligt solcelleanlæg fra. 49.789,-
 • 8,58 kWp Almindeligt solcelleanlæg fra. 63.325,00,-
 • 10,14 kWp Almindeligt solcelleanlæg fra. 74.430,00,-
 • 14,8 kWp Almindeligt solcelleanlæg fra. 105.379,00,-
 • 17,9 kWp Almindeligt solcelleanlæg fra. 125.878,00,-
 • 19,5 kWp Almindeligt solcelleanlæg fra. 135.866,00,-

PRISSAMMENLIGNING

-af solcelleanlæg fra flere store, danske udbydere

Se sammenligning af priser på solceller fra flere af landets største solcelledistributører.


Priser på hybrid-solcelleanlæg

Hvis du vælger et hybridsolcelleanlæg vil prisen på dit solcelleanlæg formentlig stige med 40.000-45.000 kroner ift. et almindeligt anlæg.

Dette kan måske lyde som en voldsom stigning, men set over dit solcelleanlægs levetid, vil mer-investeringen tjene sig selv hjem igen og mere til. Læs om hvorfor her.

En typisk dansk familie vil forventeligt have glæde af at hybridanlæg i størrelsesordenen 4-6 kWp.

Dette anlæg på 6 kWp vil kunne gøre de fleste familier selvforsynende med solcellestrøm i store dele af året.

Priser på solceller gennem tiden

Eksempel på prisfald:

Se udviklingen i prisen på solceller tydeligt med et priseksempel fra KlimaEnergi:

I januar 2019 koster et komplet 6,2 kWp solcelleanlæg eksklusiv montage med polykrystallinske paneler fra klimaenergi  51.900,-

I år 2012 kostede det samme anlæg 122.500,-

Siden 2012 er prisen på dette anlæg altså faldet med hele 70.600 kroner, svarende til 57%.

Denne udvikling illustrerer solcelle-els stigende attraktivitet, og er på mange måder repræsentativ for branchen.

Prisen pr. kWh solcellestrøm

Prisen på strøm fra et solcelleanlæg varierer fra land til land og fra anlæg til anlæg.

Med udgangspunkt i anlægget fra prisfaldsberegningen (6,2 kWp -se anlægget her) giver vi et godt bud på en gennemsnitlig el-pris ved et dansk solcelleanlæg:

Solcelleanlægget på 6,2 kWp koster 51.900 kroner. Over 30 år vil dette anlæg give gennemsnitlig el-pris på ca. 31,5 øre pr. kWh solcellestrøm. 

Se udregning nedunder:

 • Anlægget har en forventet årsproduktion på 5900-6150 kWh.
 • Solcelleanlægget har en forventet levetid på 30 år.
 • Over 30 år vil anlægget forventeligt producere omkring 165.000 kilowatttimer. (heri er et mindre aktivitetstab medregnet)
 • Dette vil over de 30 år give en gennemsnitlig el-pris  på 31, 45 øre pr. kilowatttime.

Prisudviklingen på solceller igennem tiden

Grafen viser sammenhængen imellem den samlede solcellekapacitet og prisen pr Watt solcelleanlæg. Kilde: CleanTechnica

Grafen viser sammenhængen imellem den samlede solcellekapacitet og prisen pr Watt solcelleanlæg. Kilde: CleanTechnica

Siden solcellebranchens spæde start i årene omkring 1975 har prisen på strøm fra solceller været stødt faldende. På grafen illustreres denne tendens sammen med sammenhængen imellem den samlede solcellekapacitet i verden og den gennemsnitlige pris på strømmen fra solceller. Tendensen er klar: Jo flere solceller, der produceres, desto mere falder prisen. Endvidere har solcelle-teknologien gennemgået en fantastisk udvikling, der også er medvirkende til den faldende pris på solcellestrøm

Prisfaldet er yderligere accelereret voldsomt de senere år, og i 2019 er priserne på solceller faldet med hele 80% sammenlignet med prisniveauet i 2010.

Vi beskæftiger os også med solcelleanlæg med batterilagring. Batterierne er næsten et “must have” i vore dage . Dette pga. den manglende afregning for overskuds-elproduktionen.

God fornøjelse på siden