Priser på solceller

Solcellepriserne er stødt faldende, og el produceret af solceller bliver hele tiden mere konkurrencedygtigt. Prisfaldet er accelereret voldsomt de senere år, og i oktober 2017 er priserne på solceller faldet med hele 80%

sammenlignet med prisniveauet i 2010.På denne side finder du information om priser på solceller og solcelleanlæg i dag – herunder et konkret eksempel på prisfaldet, et overblik over prisfaldet gennem tiden,

flere prissammenligninger, og en række årsager til prisfaldet. Vi beskæftiger os også med solcelleanlæg med batterilagring. Batterierne er næsten et “must have” i vore dage . Dette pga. den manglende afregning for overskuds-el

produktionen.

God fornøjelse på siden

PRISSAMMENLIGNING

-af solcelleanlæg fra flere store, danske udbydere

På denne side finder du sammenligning af udbudspriserne på solcelleanlæg fra flere af landets største solcelledistributører.

Eksempel på prisfald:

Se udviklingen i prisen på solceller tydeligt med et priseksempel fra KlimaEnergi:

I januar 2019 koster et komplet 6,2 kWp solcelleanlæg eksklusiv montage med polykrystallinske paneler fra klimaenergi  51.900,-

I år 2012 kostede det samme anlæg 122.500,-

Siden 2012 er prisen på dette anlæg altså faldet med hele 70.600 kroner, svarende til 57%.

Denne udvikling illustrerer solcelle-els stigende attraktivitet, og er på mange måder repræsentativ for branchen.

Prisen pr. kWh solcellestrøm

Prisen på strøm fra et solcelleanlæg varierer fra land til land og fra anlæg til anlæg.

Med udgangspunkt i anlægget fra prisfaldsberegningen (6,2 kWp -se anlægget her) giver vi et godt bud på en gennemsnitlig el-pris ved et dansk solcelleanlæg:

Solcelleanlægget på 6,2 kWp koster 51.900 kroner. Over 30 år vil dette anlæg give gennemsnitlig el-pris på ca. 31,5 øre pr. kWh solcellestrøm. 

Se udregning nedunder:

  • Anlægget har en forventet årsproduktion på 5900-6150 kWh.
  • Solcelleanlægget har en forventet levetid på 30 år.
  • Over 30 år vil anlægget forventeligt producere omkring 165.000 kilowatttimer. (heri er et mindre aktivitetstab medregnet)
  • Dette vil over de 30 år give en gennemsnitlig el-pris  på 31, 45 øre pr. kilowatttime.

Solcellepriser igennem tiden

Grafen viser sammenhængen imellem den samlede solcellekapacitet og prisen pr Watt solcelleanlæg. Kilde: CleanTechnica

Grafen viser sammenhængen imellem den samlede solcellekapacitet og prisen pr Watt solcelleanlæg. Kilde: CleanTechnica

Siden solcellebranchens spæde start i årene omkring 1975 har prisen på strøm fra solceller været stødt faldende. På grafen illustreres denne tendens sammen med sammenhængen imellem den samlede solcellekapacitet i verden og den gennemsnitlige pris på strømmen fra solceller. Tendensen er klar: Jo flere solceller, der produceres, desto mere falder prisen. Endvidere har solcelle-teknologien gennemgået en fantastisk udvikling, der også er medvirkende til den faldende pris på solcellestrøm