Solcellepriser og tilbagebetalingstid

Solcellepriser og tilbagebetalingstid

Sammenligning af priser og solceller er en vigtig opgave, når et solcelleanlæg anskaffes, idet det har betydning for tilbagebetalingstiden.

Priser på solceller:

1. Vi har registreret udviklingen på solceller siden januar 2011 og priserne er faldet drastisk. Se mere om prisudviklingen på solcelleanlæg.

2. At investere i solenergi og el-producerende solceller er meget attraktivt og oftest en god forretning. Grundet forskellige polittiske tiltag (bl.a. afskaffelse af nettomålerordningen) vil nogle argumentere, at solceller er blevet mindre attraktive at investere i. Når det drastiske prisfald på solcelleanlæg samt muligheder udviklingen indenfor hybridanlæg tages i betragtning, behøver dette dog bestemt ikke at være tilfældet.

3. Der kan være lang tilbagebetalingstid på et solcelleanlæg, i gennemsnit omkring 10 år for et korrektdimensioneret anlæg. Dog forventes de fleste solcellepaneler i god kvalitet, at levere strøm i op til 30 år. Du får altså mange år med gratis strøm, hvis du investerer i et solcelleanlæg.

4. Det er vigtigt at have styr på, hvad solcelleanlægget forventes at producere. Hvis det producerer mindre end forventet, bliver tilbagebetalingstiden længere end forventet. Muligvis er en omlægning i husets realkreditlån er at foretrække.

5. Solcellestrøm afregnes i dag pr. timebasis. Det betyder, at den solcellestrøm, du selv producerer, kan du forbruge gratis indenfor samme time. Hvis energien fra solcellerne forbruges, som den produceres, er det derfor en god forretning. Hvis anlægget dog producerer til el-nettet (da du ikke selv forbruger den producerede strøm indenfor samme time) vil strømmen foræres gratis væk til el-nettet. -Det handler altså om at maksimere til egetforbrug! -eventuelt med et batterianlæg.

6. Siden 2005 er elpriserne steget med i alt 27%. Denne stigning forventes af de fleste at fortsætte, hvorfor solcellestrøm hele tiden bliver forholdsvist billigere. Solcellestrømmen vil i fremtiden holde sin lave produktionspris som en af de eneste energikilder.

7. Den teknologiske udvikling for solcellepaneler har været og er voldsom. Dette sænker prisen på strøm fra solceller, hvilket øger deres attraktivitet.