Økonomi ved erhvervssolcelleanlæg

Økonomi ved erhvervssolcelleanlæg

Forrentning af erhvervssolcelleanlæg

Forrentningen af et solcelleanlæg til erhverv afhænger af elpriserne, der betales af erhvervet. Der må derfor skelnes imellem virksomheder og liberale erhverv samt offentlige institutioner. Da virksomheder kan trække elafgiften fra, betaler de en betydeligt lavere pris pr. kWh, end liberale erhverv og offentlige institutioner gør. Prisen pr kWh er derfor ca. 70 øre for virksomheder, men op imod 160 øre for liberale erhverv og offentlige institutioner.

Dette betyder, at liberale erhverv og offentlige institutioner opnår en direkte besparelse på cirka 160 øre pr kWh benyttet solcellestrøm, da strømmen fra solceller er skatte- og afgiftsfri. Dette giver liberale erhverv og offentlige institutioner en forretning på helt op til 20% af investeringen i solceller.

For virksomheder, der allerede kan trække elafgiften fra, er den direkte besparelse pr kWh solcellestrøm dog mindre. Her ligger besparelsen på ca. 70 øre pr kWh. Dette giver en lavere forrentning på ca. 10%.

For både virksomheder, liberale erhverv og offentlige instituioner er solceller dog i næsten alle tilfælde yderst rentabelt. Dette skyldes især den store mulighed for egetforbrug.

Egetforbrug

Solcellestrøm har en variabel værdi afhængig af, om I selv bruger strømmen inden for den første time (kaldet egetforbrug), eller om strømmen sælges til el-nettet. Strømmen har klart størst værdi som egetforbrug (160 eller 70 øre pr kWh), og netop derfor har erhvervssolcelleanlæg en stor fordel i forhold til private anlæg.

Solceller producerer strøm ved hjælp af solens lys, hvorfor et anlægs produktion hovedsageligt ligger i dagtimerne.  Da de fleste erhverv, virksomheder og butikker butikker har åbent i dagtimerne har i mulighed for at udnytte stort set alt strøm solcellerne producerer som egetforbrug. I hverdagene vil i ofte kunne udnytte 90-100% af jeres strøm. Som grundregel siges det dog, at et egetforbrug op til 70% forventes, da weekender ofte medfører lavere egetforbrug.

Tilbagebetalingstid på erhvervssolcelleanlæg

I kan som tommelfingerregel forvente en tilbagebetalingstid imellem 6 og 9 år på jeres solcelleanlæg til erhverv. Dette vil afhænge af tilskud, dimensionering, mulighed for egetforbrug og jeres nuværende el-pris.

Besparelse/indtjening på erhvervssolcelleanlæg

Et solcelleanlæg har i dag en forventet levetid på minimum 30 år. Da et erhvervssolcelleanlæg kan forventes tilbagebetalt på 6-9 år, kan jeres erhverv/virksomhed oftest forvente minimum 20-25 års gratis strøm fra jeres solcelleanlæg.

Indtjeningen på anlægget vil herefter afhænge af jeres anlægsstørrelse, el-priserne og hvordan i forbruger jeres strøm (egetforbrug eller køb og salg til og fra el-nettet).

Eksempel på besparelse ved erhvervsanlæg:

En unavngiven virksomhed i Århus-området har et tagareal på 8000 m2 og et årligt elforbrug på 8.000.000 kWh. Prisen for den el, man køber ind, ligger på ca. 80 øre pr kWh, når alle omkostninger regnes med. KlimaEnergi A/S har tilbudt denne specifikke virksomhed at installere et solcelleanlæg, der udnytter tagarealet mest muligt. Et sådant anlæg vil kunne producere ca. 1.200.000 kWh årligt til en fast pris på 25 øre pr kWh. Den pågældende virksomhed vil derfor kunne spare 660.000 kroner årligt med deres solcelleanlæg!

(Virksomheden betaler nu 960.000 kroner for de 1.200.000 kWh. Med solcelleanlægget vil 
denne pris ende helt nede på 300.000 kroner.)

Et anlæg med denne produktion har en størrelse på hele 1,2 MW og en pris omkring 7 millioner kroner. Over anlæggets 30 års levetid, vil firmaet årligt spare 660.000 kroner på deres strømregning. Denne besparelse løber på 30 år op i 19.800.000 kroner! Fratrukket omkostningen ved investeringen, vil virksomheden altså på 30 år forventeligt tjene hele 12.800.000 kroner på deres investering i solceller.
Anlægget i dette eksempel er større end, hvad de fleste firmaer/erhverv har brug for. Det giver dog et godt billede af økonomien i et solcelleanlæg.