Hvad er en inverter?

En inverter, er den komponent i solcelleanlægget, der omdanner jævnstrømmen fra solcellepanelerne til vekselstrøm, der bruges i husene. En inverter kaldes derfor også ofte en vekselretter eller en transformer.

Inverteren er solcelleanlæggets mest følsomme komponent, og det er derfor særligt vigtigt her at sikre dig at købe en inverter af topkvalitet. Er inverteren er ringe kvalitet vil en stor del af strømmen fra solcellepanelerne gå tabt, inden den når ind i huset.  Læs mere om invertere og kvalitetssikring her. 

Link til FAQ-side