Hvad betyder kWp?

kWp solcelleanlæg

kWp betyder ‘kilo Watt peak’.

Et solcelleanlægs ydelse er ofte angivet i ‘Wp'(Watt peak) eller ‘kWp’. Wp er den paneleffekt, der er blevet målt ved sluttesten af det angivne panel hos producenten. Solcellanlæggets kWp, er derfor summen af hvert panel i solcelleanlæggets Wp.

Sluttesten skal opfylde internationalt anvendte kriterier, kaldet STC, Standard Test Conditions. Disse kriterier foreskriver, at panelet udsættes for en indstråling på 1000W/m2 ved en temperatur på 25 grader og en luft masse på 1,5. Panelets ydelse under disse forudsætninger bliver så dets Wp.

Dette betyder, at et givent solcellepanel vil yde en smule anderledes under andre temperaturforhold eller anden indstråling.

‘All Black’ monokrystallinsk solcelleanlæg 3,1 kWp

Eksempel kWp solcelleanlæg:

Dette monokrystallinske 3,1 kWp solcelleanlæg indeholder af 11 stk paneler, der hver

målte 285 Wp i sluttesten.

285 Wp* 11 = 3135 Wp = 3,135 kWp

Under fuldstændigt optimale forhold vil solcelleanlægget altså kunne omkring yde 3.135 kWh årligt. En mere realistisk årlig ydelse vil nærmere være 2900-31000 kWh årligt, når vind- og vejrforhold er taget i betragtning.

Link til FAQ-side