Priser på solceller

Priserne på solceller er stødt faldende, og strøm fra solceller bliver hele tiden mere spændende. Prisfaldet er accelereret voldsomt de senere år, og i oktober 2016 er priserne på solcelle-el pr. Watt faldet med 70% sammenlignet med niveauet i 2010.

På denne side finder du information om priser på solceller idag – herunder et konkret eksempel på prisfaldet, et overblik over prisfaldet gennem tiden, flere prissammenligninger, og en række årsager til prisfaldet.

God fornøjelse på siden

PRISSAMMENLIGNING

-af solcelleanlæg fra flere store, danske udbydere

På denne side finder du sammenligning af udbudspriserne på solcelleanlæg fra flere af landets største solcelledistributører.

Eksempel på prisfald:

Se udviklingen i prisen på solceller tydeligt med et priseksempel fra KlimaEnergi:

I oktober 2016 koster et komplet 6,2 kWp solcelleanlæg eksklusiv montage med polykrystallinske paneler fra klimaenergi  59.900,-

I år 2012 kostede det samme anlæg 112.500,-

Siden 2012 er prisen på dette anlæg altså faldet med hele 52.600 kroner, svarende til 47%.

Denne udvikling illustrerer solcelle-els stigende attraktivitet, og er på mange måder repræsentativ for branchen.

Prisen pr. kWh solcellestrøm

Prisen på strøm fra et solcelleanlæg varierer fra land til land og fra anlæg til anlæg.

Med udgangspunkt i anlægget fra prisfaldsberegningen (6,2 kWp -se anlægget her) giver vi et godt bud på en gennemsnitlig el-pris ved et dansk solcelleanlæg:

Solcelleanlægget på 6,2 kWp koster 59.900 kroner. Over 30 år vil dette anlæg give gennemsnitlig el-pris på 32,5-33 øre pr. kWh solcellestrøm. 

Se udregning nedunder:

  • Anlægget har en forventet årsproduktion på 5900-6150 kWh.
  • Solcelleanlægget har en forventet levetid på 30 år.
  • Over 30 år vil anlægget forventeligt producere imellem 177.000 og 184.500 kilowatttimer.
  • Dette vil over de 30 år give en gennemsnitlig el-pris  imellem 32,5 og 33 øre pr. kilowatttime.

Solcellepriser igennem tiden

Grafen viser sammenhængen imellem den samlede solcellekapacitet og prisen pr Watt solcelleanlæg. Kilde: CleanTechnica

Grafen viser sammenhængen imellem den samlede solcellekapacitet og prisen pr Watt solcelleanlæg. Kilde: CleanTechnica

Siden solcellebranchens spæde start i årene omkring 1975 har prisen på strøm fra solceller været stødt faldende. På grafen illustreres denne tendens sammen med sammenhængen imellem den samlede solcellekapacitet i verden og den gennemsnitlige pris på strømmen fra solceller. Tendensen er klar: Jo flere solceller, der produceres, desto mere falder prisen. Endvidere har solcelle-teknologien gennemgået en fantastisk udvikling, der også er medvirkende til den faldende pris på solcellestrøm